April 2017

Hoera, het is lente! We hebben al lekker kunnen genieten van het zonnetje.

We zijn de lente fietsend ingegaan. Tijdens de studiedag van februari zijn de meesters en juffen aan de slag gegaan met 'onderzoekend leren'. We hebben dit direct toegepast in de klas. De kinderen kregen in tweetallen een vel papier. Nadat ze samen hadden bedacht hoe een fiets er volgens hun beleving uitziet, maakten ze er een tekening van. Mooi om te zien wat voor beeld dit bij kinderen oproept! Na afloop mochten de tweetallen die dit wilden hun fiets aan de klas presenteren. Later die week heeft Jinthe haar fiets mee naar school genomen, we hebben deze goed bekeken. Wat zit er zoal aan een fiets, hoe noem je die onderdelen en waar zijn ze voor. Tijdens de werkles puzzelden de kinderen een fiets in elkaar a.d.h.v. losse onderdelen. Ook tekenden ze spaken in de wielen. Wat deden ze dit knap! De kinderen van groep 2 hebben nog woorden van de fiets gestempeld of geschreven.

We leren welke bloemen er in de lente groeien en welke jonge dieren er op de boerderij geboren worden. Er zijn zelfs kuikentjes en een lammetje op bezoek geweest in de klas. De kinderen mochten deze dieren aaien, vragen stellen aan de mevrouw en ook werd er wat verteld. We weten nu bijvoorbeeld dat een kuikentje zijn ogen dicht doet (gaat slapen) als je je hand op zijn kopje legt. Hiernaast doen we allerlei rekenactiviteiten met eieren. Van welke kleur zijn er meer, minder en evenveel. Hoeveel eieren passen er in een kleine en een grote eierdoos. We maken sommetjes als er opeens eieren uit de eierdoos verdwenen zijn.

We leven met elkaar naar het Paasfeest toe. We zingen liedjes en luisteren naar de verhalen over Jezus. In de klas hangt een kruis waar we steeds een plaatje op mogen plakken dat met het Bijbelverhaal te maken heeft. Donderdag 14 april a.s. hebben we een paaslunch in de klas en vieren we het Paasfeest met alle kinderen van de school in de hal. We kijken uit naar deze viering!

Wat fijn dat er tijdens de kijkmomenten zoveel papa's en mama's waren. We hopen dat u een beeld heeft kunnen krijgen van wat wij allemaal doen en natuurlijk van wat wij al kunnen.

Onze groep wordt weer wat groter. We vinden het gezellig dat Tess nu helemaal op school is en Joep en Dina al enkele keren zijn wezen opstappen. Na de meivakantie zullen zij iedere dag komen. We hopen dat ze met plezier naar school komen en zich snel thuis voelen.

Lieve groetjes van alle kinderen uit groep 1/2c, juf Tess, meester Wesley en juf Nicole