Ouderraad
De ouderraad

Twee belangrijke taken voor de leden van de ouderraad (OR) zijn het organiseren van allerlei activiteiten in de school en het func­tio­neren als klankbord (achterban) voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad bestaat meestal uit acht personen. We streven ernaar dat elke groep één vertegenwoordiger heeft in de ouderraad.

De organisatie van activiteiten gebeurt in samenwerking met de teamleden. De kerst- en paasviering, een sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan. Indien u contact zoekt met de OR, kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk een van de andere leden aan te spreken. Zaken die meer op het terrein van de MR liggen, kunt u melden bij de secretaris van de MR. De OR kan ook uw vragen aan de MR doorgeven. Een vertegenwoordiger van de MR kan de vergaderingen van de OR bijwonen.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderrraad,

Sindy van Damme. o.rwas@hotmail.nl

De OR bestaat uit de volgende leden:
Sylvia Bloemendaal, moeder van Donna (groep 8) en Ward en Stef (groep 4)
Cindy Burgel, moeder van Nienke (groep 4) en Rik (groep 2)
Ellen Carter, moeder van Desmond (groep 6b)
Sindy van Damme (voorzitter), moeder van Senne (groep 6a) Lieve (groep 4) en Xavi ( 2c)
Martijn Friederichs (penningmeester), vader van Tess (groep 3) en Mads  (groep 2c)
Carolien van Geel, moeder van Julia (groep 3)
Mariska Kaandorp, moeder van Luuk Groeneveld (groep 4)
Marian Koot, moeder van Tygo (groep 7) en Ivar (groep 5)
Astrid Loenen, moeder van Laura (groep 6a)
Leonie Lok, moeder van Kaj Verheul (groep 4) en Nils Verheul (groep 3)
Hannie Markus, moeder van Troy (groep 7) en Ashling (groep 4)
Marinka Onderwater, moeder van Sanne (groep 8) en Nick (groep 6a)
Laura Sönmez, moeder van Cem (groep 7) en Kaya (groep 5)