De Schoolraad

De huidige schoolraad heeft een rol in de communicatielijn; het is een belangrijke dialoogpartner voor de directeur van de school in het kader van horizontale verantwoording en dialoog vanuit de school. Het kan gaan over onderwerpen die onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing betreffen. In de schoolraad gaat de directeur van de school het gesprek aan met ouders over deze onderwerpen. Externe belanghebbenden kunnen meedoen aan dit overleg van 'sparringpartners'. Externe belanghebbenden kunnen bijv. zijn de omwonenden van de school, niet zijn de ouders/ verzorgers, de lokale kerk, een woonzorgcentrum in de omgeving, de lokale bibliotheek, het jeugdwelzijnswerk, cultureel werk of de lokale winkeliersvereniging. De vormgeving en de taken van de schoolraad kunnen verschillen per school binnen de stichting. In alle gevallen dient de directeur van de school medewerking te verlenen aan het inrichten van dit ouderplatform.

De leden van de SAR zijn:
Mariska Kromhout, Olga van Beek, Fred Treur en Michael Veenbrink